Vilka är ESTA-frågorna?

Innehållsförteckning
  Lägg till en rubrik för att börja generera innehållsförteckningen
  Vilka är ESTA-frågorna?

  Den ESTA (Elektroniskt system för reseauktorisation) Ansökningsformulär, som förvaltas av Department of Homeland Security (DHS), spelar en avgörande roll för att säkerställa säkra och effektiva resor till USA. Formuläret administreras av U.S. Customs and Border Protection (CBP) och samlar in nödvändig information för att dubbelkontrollera sökande mot internationell terrorism, flygförbud och kriminella databaser. Formuläret är utformat för att balansera noggrannhet med bekvämlighet, vilket säkerställer att det inte är alltför betungande, vilket kan avskräcka turismen.

  Syftet med ESTA-ansökningsformuläret

  Den ESTA form har flera viktiga funktioner:

  1. Behörighetskontroll: Avgör om resenärer från Program för viseringsundantag (VWP) kan resa in i USA utan visum, vilket effektiviserar resandet för personer med låg risk.

  2. Säkerhetskontroll: Kontrollerar resenärer före avgång för att förhindra att de som utgör en säkerhetsrisk går ombord på flyg till USA.

  3. Övervakning av överbliven vistelse: Hjälper till att övervaka och genomdriva den maximala vistelsen på 90 dagar för VWP-resenärer.

  4. Enkelt att resa: Ger ett snabbare och smidigare alternativ till visumansökningar, vilket underlättar för turism och affärsbesök.

  5. Datainsamling: Samlar in data för att spåra resmönster, förstå turisttrender och säkerställa att reglerna för invandring följs.

  6. Uppbörd av avgifter: Avgifterna används för att främja turismen och täcka driftskostnaderna för ESTA-systemet.

  Fördelning av frågorna i ESTA-formuläret

  Här är en översikt över de frågor som du kommer att stöta på i ESTA-formuläret:

  1. Information om sökande/pass:

  • Grundläggande uppgifter: Namn, kön, födelsedatum, passnummer och utfärdande land.
  • Uppgifter om tidigare pass eller nationellt ID, om tillämpligt.

  2. Annat medborgarskap/nationalitet:

  • Uppgifter om eventuella andra medborgarskap eller nationaliteter.

  3. GE Medlemskap:

  • Medlemskap i CBP:s Global Entry-program, inklusive PASSID.

  4. Föräldrar:

  • Namn på båda föräldrarna (biologiska, adoptiv-, styv- eller vårdnadshavare).

  5. Kontaktuppgifter:

  • Aktuell adress, telefonnummer och e-post.

  6. Sociala medier (valfritt):

  • Uppgifter om konton på sociala medier.

  7. Information om anställning:

  • Uppgifter om nuvarande eller tidigare arbetsgivare.

  8. Information om resor:

  • Syftet med resan, inklusive uppgifter om transit om tillämpligt.

  9. Information om kontaktpunkt i USA:

  • Kontaktuppgifter till en person eller organisation i USA.

  10. Adress när du är i USA:

  • Information om boende under din vistelse.

  11. Kontaktinformation i nödsituationer:

  • Kontaktuppgifter för nödsituationer, både i och utanför USA.

  12. Frågor om stödberättigande:

  • En serie "ja"- eller "nej"-frågor om hälsa, kriminell bakgrund, droganvändning, terrorismrelaterade aktiviteter, tidigare visum- och immigrationshistorik i USA och resor till specifika länder.

  13. Avstående från rättigheter:

  • Erkännande av begränsade rättigheter att ompröva eller överklaga CBP:s beslut, bestrida utvisning och konsekvenserna av att stanna för länge.

  14. Sektion för certifiering:

  • Bekräftelse av att den information som lämnas är sann och korrekt och att du förstår villkoren för dataskydd.

  15. Betalningsinformation:

  • Detaljer för betalning av ESTA-avgiften via betalkort/kreditkort eller PayPal.

  Tips för en smidig ESTA-ansökningsprocess

  • Dubbelkolla detaljer: Se till att all information stämmer exakt med ditt pass. Felaktigheter kan ogiltigförklara ditt ESTA.
  • Granska svaren på behörighetsfrågorna noggrant: Ärliga och korrekta svar är avgörande, eftersom avvikelser kan leda till avslag.
  • Förstå avståendet från rättigheter: Var medveten om de begränsade rättigheter du har enligt VWP jämfört med viseringsinnehavare.
  • Håll kontaktinformationen uppdaterad: Korrekt kontaktinformation säkerställer att du får viktig kommunikation angående ditt ESTA.

  Se vår videoguide nedan för hur du fyller i ansökningsformuläret

  Hur man fyller i ett ESTA-ansökningsformulär för att resa till USA 2024

  Se den här videoguiden för hur du fyller i ett ESTA-ansökningsformulär

  sv_SESwedish