7%

Fill in this application form for apply for ESTA for travel to USA.

Your application documents, will be sent to the email address / phone number entered below.
Only upload a photo of the information page of the passport where you find this information:
  • Efternamn
  • Förnamn (tilltalsnamn)
  • Kön
  • Date of Birth
  • Medborgarskapsland
  • Medborgarskap
  • Passnummer
  • Issuance Date
  • Expiration Date
The machine-readable strip at the bottom of the page has to be visible on the photo.
 


SÖKANDEN INFORMATION

Se ditt pass och ange alla uppgifter i samma format.
I fältet Förnamn anger du ALLA namn exakt såsom de visas i ditt pass i fältet Förnamn. Om ett ytterligare förnamn eller mellannamn ingår i fältet Förnamn i ditt pass, måste det/de även inkluderas här. Detta fält är obligatoriskt för att slutföra ansökan. Om du inte har något förnamn anger du bokstäverna FNU (First Name Unknown) som står för förnamn okänt." data-original-title="I fältet Förnamn anger du ALLA namn exakt såsom de visas i ditt pass i fältet Förnamn. Om ett ytterligare förnamn eller mellannamn ingår i fältet Förnamn i ditt pass, måste det/de även inkluderas här. Detta fält är obligatoriskt för att slutföra ansökan. Om du inte har något förnamn anger du bokstäverna FNU (First Name Unknown) som står för förnamn okänt.
I fältet Efternamn, ange ditt efternamn så som det står i ditt pass under Efternamn. Efternamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras." data-original-title="I fältet Efternamn, ange ditt efternamn så som det står i ditt pass under Efternamn. Efternamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Välj ditt kön, man eller kvinna. Kön måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.

Födelsedatum

I fältet Dag, ange dagen då du föddes. Födelsedagen måste anges för att ansökan ska kunna slutföras eller för att kontrollera status för din ansökan.
I fältet Månad, ange månaden då du föddes. Födelsemånaden måste anges för att ansökan ska kunna slutföras eller för att kontrollera status för din ansökan. 
I fältet År, ange året då du föddes. Födelseåret måste anges för att ansökan ska kunna slutföras eller för att kontrollera status för din ansökan
Ange staden eller byn där du föddes. Staden eller byn där du föddes måste anges för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte känner till staden där du föddes, ange OKÄND.
Välj landet du föddes i. Födelseland måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.
Ange passnumret så som det står i ditt pass. Passnumret kan innehålla siffror och/eller tecken. Skilj noga mellan siffran noll och bokstaven O. Passnumret krävs för att ansökan ska kunna slutföras och för att kontrollera status för din ansökan.
Välj medborgarskapsland så som det står i ditt pass. Medborgarskapsland måste anges för att ansökan ska kunna slutföras
Välj medborgarskapsland så som det står i ditt pass. Passets utfärdandeland måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.
Your national ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.  Note: • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application. • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card. • A National Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age. • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its National Identification register.

Utfärdandedatum pass

I fältet Dag, ange dagen då ditt pass utfärdades så som det står i ditt pass under Utfärdat. Dagen då passet utfärdades måste anges för att ansökan ska kunna slutföras. 
I fältet Månad, ange månaden då ditt pass utfärdades så som det står i ditt pass under Utfärdat. Månaden då passet utfärdades måste anges för att ansökan ska kunna slutföras. 
I fältet År, ange året då ditt pass utfärdades så som det står i ditt pass under Utfärdat. Året då passet utfärdades måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.

Sista giltighetsdag pass

In the day field, choose the day in which your passport expires, as it appears on your passport under the Expiration Date field. The day in which the passport expires is required to complete the application.
I fältet Månad, ange månaden då ditt pass löper ut så som det står i ditt pass under Sista giltighetsdag. Månaden då passet löper ut måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.
I fältet År, ange året då ditt pass löper ut så som det står i ditt pass under Sista giltighetsdag. Året då passet löper ut måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.

ANNAT MEDBORGARSKAP / NATIONALITET

Om Ja, välj landet först, välj sedan hur du fick medborgarskap." data-original-title="Om Ja, välj landet först, välj sedan hur du fick medborgarskap.
"Previous" means at any time in the past, without limitation."
Om du aldrig har fått något av dessa dokument utfärdade av ett annat land ska du svara "Nej" på denna fråga. Om du har fått något av dessa dokument utfärdade av ett annat land, men du inte kommer ihåg passnumret eller det nationella id-kortsnumret och utgångsåret ska du svara "UNKNOWN" i fältet för passnummer och fyra nollor "0000" i fältet för utgångsår
Ange om du har andra namn eller alias genom att svara ja eller nej. Denna fråga måste besvaras för att ansökan ska kunna slutföras.

DIN KONTAKTINFORMATION

Vänligen ange din kontaktinformation nedan
I fältet Adressrad 1, ange gatunummer och gatunamn i din hemadress. Inkludera inte stad och delstat i detta fält. Adressrad 1 måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
I fältet Stad, ange stad eller by. Staden eller byn måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
I fältet Stat/provins/region, ange delstaten, provinsen eller regionen. Delstaten/provins/region måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
I fältet Land, välj land. Landet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras." data-original-title="I fältet Land, välj land. Landet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.

FÖRÄLDRAR

Ange dina föräldrars namn i fälten nedan. Alla sökanden måste fylla i detta avsnitt.
I fältet Förnamn, ange dina föräldrars förnamn (tilltalsnamn). Inkludera inte några ytterligare förnamn i detta fält. Förnamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om din förälder inte har något förnamn eller om du inte känner till den ena av eller båda dina föräldrar, ange OKÄNT.
I fältet Efternamn, ange dina föräldrars efternamn. Efternamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte känner till den ena av eller båda dina föräldrar, ange OKÄNT.
I fältet Förnamn, ange dina föräldrars förnamn (tilltalsnamn). Inkludera inte några ytterligare förnamn i detta fält. Förnamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om din förälder inte har något förnamn eller om du inte känner till den ena av eller båda dina föräldrar, ange OKÄNT.
I fältet Efternamn, ange dina föräldrars efternamn. Efternamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte känner till den ena av eller båda dina föräldrar, ange OKÄNT.

ANSTÄLLNINGSINFORMATION

Ange om du har en nuvarande eller före detta arbetsgivare genom att välja ja eller nej. Denna frågan måste besvaras för att ansökan ska kunna slutföras
Ange namnet på din nuvarande arbetsgivare (företag eller organisation som du arbetar för). Om du för närvarande inte är anställd, ange namnet på din tidigare arbetsgivare. Arbetsgivarens namn måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Du kan också ange EGENFÖRETAGARE, STUDERANDE, BARN, HEMARBETARE, HEMMAFÖRÄLDER, eller något annat ord som beskriver din anställningssituation.
I fältet Adressrad 1, ange gatunummer och gatunamn i adressen till din arbetsgivare. Inkludera inte stad och delstat i detta fält. Adressrad 1 måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte känner till din arbetsgivares adress kan du ange UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

I fältet Stad, ange staden. Stad måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte känner till staden kan du fylla i UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

In the State/Province/Region field, enter the state, province, or region. The state/province/region is required to complete the application. If you do not know the state/province/region you may enter UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

In the Country field, choose the country. The country is required to complete the application. You may also select UNKNOWN

ANGE RESEINFORMATION

Ange om din resa till USA sker på genomresa till ett annat land genom att svara ja eller nej. Denna fråga måste besvaras för att ansökan ska kunna slutföras

KONTAKTINFORMATION I USA

Your contact in the US may be a friend, relative or business partner. If you do not have a contact in the US, please enter the name, address and telephone number of the premises where you will be in the US (for example, the hotel). Write UNKNOWN if you are unsure.

Om du är osäker eller inte har bokat din resa ännu skriv: Unknown

I fältet Adressrad 1, ange gatunummer och gatunamn i adressen till din kontaktperson i USA. Inkludera inte stad och delstat i detta fält. Adressrad 1 måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte känner till adressen till arbetsgivaren du angivit kan du ange UNKNOWN.

Om du är osäker eller inte har bokat din resa ännu skriv: Unknown

I fältet Stad, ange staden. Stad måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Du kan också fylla i UNKNOWN.

Om du är osäker eller inte har bokat din resa ännu skriv: Unknown

I fältet Stat, välj delstaten. Delstat måste anges för att ansökan ska kunna slutföras. Du kan också fylla i UNKNOWN." data-original-title="I fältet Stat, välj delstaten. Delstat måste anges för att ansökan ska kunna slutföras. Du kan också fylla i UNKNOWN.

Om du är osäker eller inte har bokat din resa ännu skriv: Unknown

Ange telefonnumret till din kontaktperson i USA. Telefonnumret måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har telefonnumret till din kontaktperson kan du fylla i nollor." data-original-title="Ange telefonnumret till din kontaktperson i USA. Telefonnumret måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har telefonnumret till din kontaktperson kan du fylla i nollor

Om du är osäker eller inte har bokat din resa ännu skriv: Unknown

KONTAKTINFORMATION FÖR NÖDSITUATIONER INOM ELLER UTANFÖR USA

Enter your emergency point of contact who may be a person in or outside of the United States, e.g., a family member, friend, or business associate. In the Family Name field, enter your emergency contact's family name. You must complete this field to complete the application. If you have no emergency contact, enter UNKNOWN. Enter your emergency point of contact who may be a person in or outside of the United States, e.g., a family member, friend, or business associate. In the First (Given) Name field, enter the emergency contact's first name. You must complete this field to complete the application. If you have no emergency contact (or your contact has only one name), enter UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

Ange din nödkontaktperson, som kan vara en person i eller utanför USA, t.ex. en familjmedlem, vän eller affärsbekant. I fältet Efternamn, ange nödkontaktpersonens efternamn. Detta fält måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har en nödkontaktperson, ange UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

Ange din nödkontaktpersons e-postadress. E-postadressen måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Du kan också ange UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

I fältet Landskod, ange landskod för nödkontaktpersonens telefonnummer. Landskod måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har en landskod till nödkontaktpersonens telefonnummer kan du ange nollor. I fältet Nummer, ange din nödkontaktpersons telefonnummer. Telefonnumret måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har nödkontaktpersonens telefonnummer kan du fylla i nollor.

If you are unsure,Write: Unknown

BEHÖRIGHETSFRÅGOR

Cholera Diphtheria Tuberculosis, infectious Plague Smallpox Yellow Fever Viral Hemorrhagic Fevers, including Ebola, Lassa, Marburg, Crimean-Congo Severe acute respiratory illnesses capable of transmission to other persons and likely to cause mortality.