Jakie są pytania dotyczące ESTA?

Spis treści
  Dodaj nagłówek, aby rozpocząć generowanie spisu treści
  Jakie są pytania dotyczące ESTA?

  The ESTA (Elektroniczny system autoryzacji podróży) formularz zgłoszeniowyzarządzany przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS), odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpiecznych i skutecznych podróży do Stanów Zjednoczonych. Administrowany przez U.S. Customs and Border Protection (CBP), formularz gromadzi informacje niezbędne do sprawdzenia wnioskodawców w międzynarodowych bazach danych dotyczących terroryzmu, zakazu lotów i przestępstw. Formularz został zaprojektowany tak, aby zrównoważyć dokładność z wygodą, zapewniając, że nie jest zbyt uciążliwy, co mogłoby zniechęcić turystów.

  Cel formularza wniosku ESTA

  The ESTA pełni wiele istotnych funkcji:

  1. Kontrola uprawnień: Określa, czy podróżni z Program bezwizowy (VWP) mogą wjechać do USA bez wizy, co usprawnia podróżowanie osobom o niskim ryzyku.

  2. Kontrola bezpieczeństwa: Kontrola podróżnych przed odlotem w celu uniemożliwienia wejścia na pokład lotów do USA osobom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa.

  3. Monitorowanie przedłużenia pobytu: Pomaga monitorować i egzekwować maksymalny 90-dniowy pobyt dla podróżnych objętych programem bezwizowym.

  4. Łatwość podróżowania: Zapewnia szybszą i wygodniejszą alternatywę dla wniosków wizowych, ułatwiając turystykę i wizyty biznesowe.

  5. Gromadzenie danych: Gromadzi dane w celu śledzenia wzorców podróży, zrozumienia trendów w turystyce i zapewnienia zgodności z przepisami imigracyjnymi.

  6. Pobieranie opłat: Opłaty wspierają promocję turystyki i koszty operacyjne systemu ESTA.

  Podział pytań w formularzu ESTA

  Oto przegląd pytań, które można napotkać w formularzu ESTA:

  1. Informacje o wnioskodawcy/paszporcie:

  • Podstawowe dane: Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer paszportu i kraj wydający.
  • Dane poprzedniego paszportu lub dowodu osobistego, jeśli dotyczy.

  2. Inne obywatelstwo/narodowość:

  • Szczegóły dotyczące innych posiadanych obywatelstw lub narodowości.

  3. Członkostwo w GE:

  • Członkostwo w programie CBP Global Entry, w tym PASSID.

  4. Rodzice:

  • Imiona i nazwiska obojga rodziców (biologicznych, adopcyjnych, przybranych lub opiekunów).

  5. Informacje kontaktowe:

  • Aktualny adres, numer telefonu i adres e-mail.

  6. Media społecznościowe (opcjonalnie):

  • Szczegóły dotyczące kont w mediach społecznościowych.

  7. Informacje o zatrudnieniu:

  • Dane obecnego lub poprzedniego pracodawcy.

  8. Informacje o podróży:

  • Cel podróży, w tym szczegóły dotyczące tranzytu, jeśli dotyczy.

  9. Informacje o punkcie kontaktowym w USA:

  • Dane kontaktowe osoby lub organizacji z USA.

  10. Adres podczas pobytu w USA:

  • Szczegóły dotyczące zakwaterowania podczas pobytu.

  11. Informacje kontaktowe w nagłych wypadkach:

  • Informacje kontaktowe w nagłych wypadkach, zarówno w USA, jak i poza nimi.

  12. Pytania kwalifikacyjne:

  • Seria pytań "tak" lub "nie" dotyczących zdrowia, historii kryminalnej, zażywania narkotyków, działalności związanej z terroryzmem, wcześniejszej historii wizowej i imigracyjnej USA oraz podróży do określonych krajów.

  13. Zrzeczenie się praw:

  • Uznanie ograniczonych praw do przeglądu lub odwołania się od decyzji CBP, zakwestionowania deportacji i konsekwencji przedłużenia pobytu.

  14. Sekcja certyfikacji:

  • Potwierdzenie prawdziwości i dokładności dostarczonych informacji oraz zrozumienia warunków prywatności danych.

  15. Informacje dotyczące płatności:

  • Szczegóły dotyczące uiszczenia opłaty ESTA za pomocą karty debetowej/kredytowej lub PayPal.

  Wskazówki dotyczące sprawnego procesu składania wniosku ESTA

  • Sprawdź szczegóły: Upewnij się, że wszystkie informacje są dokładnie zgodne z paszportem. Błędy mogą unieważnić ESTA.
  • Uważnie przejrzyj odpowiedzi dotyczące uprawnień: Szczere i dokładne odpowiedzi są kluczowe, ponieważ rozbieżności mogą prowadzić do odmowy.
  • Zrozumienie zrzeczenia się praw: Należy pamiętać o ograniczonych prawach przysługujących w ramach programu VWP w porównaniu z posiadaczami wiz.
  • Aktualizuj informacje kontaktowe: Dokładne dane kontaktowe zapewniają otrzymywanie ważnych informacji dotyczących ESTA.

  Zobacz nasz przewodnik wideo poniżej, aby dowiedzieć się, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy

  Jak wypełnić formularz wniosku ESTA na podróż do Stanów Zjednoczonych w 2024 r.?

  Zobacz ten przewodnik wideo, aby dowiedzieć się, jak wypełnić formularz wniosku ESTA

  pl_PLPolish