7%

Fill in this application form for apply for ESTA for travel to USA.

Your application documents, will be sent to the email address / phone number entered below.
Only upload a photo of the information page of the passport where you find this information:
  • Nazwisko
  • Imię
  • Płeć
  • Date of Birth
  • Kraj obywatelstwa
  • Kraj wydający
  • Numer paszportu
  • Issuance Date
  • Expiration Date
The machine-readable strip at the bottom of the page has to be visible on the photo.
 


INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Weź swój paszport i wprowadź wszystkie informacje w tym samym formacie.
W polu Imię wpisz WSZYSTKIE imiona dokładnie w takiej formie, w jakiej widnieją w paszporcie, w polu Imię. Jeśli drugie imię znajduje się w polu Imię w paszporcie, należy je tutaj również podać. To pole jest wymagane do wypełnienia wniosku. Jeśli nie masz imienia, wprowadź litery FNU, co oznacza Imię nieznane.
W polu Nazwisko wpisz swoje nazwisko w takiej formie, w jakiej widnieje w paszporcie w polu Nazwisko. Nazwisko jest wymagane do wypełnienia wniosku." data-original-title="W polu Nazwisko wpisz swoje nazwisko w takiej formie, w jakiej widnieje w paszporcie w polu Nazwisko. Nazwisko jest wymagane do wypełnienia wniosku.
Wybierz płeć — mężczyzna lub kobieta. Do wypełnienia wniosku wymagana jest płeć." data-original-title="Wybierz płeć — mężczyzna lub kobieta. Do wypełnienia wniosku wymagana jest płeć

Data urodzenia

W polu Dzień wybierz dzień Twojego urodzenia. Dzień urodzenia jest wymagany do wypełnienia wniosku lub sprawdzenia statusu wniosku.
W polu Miesiąc wybierz miesiąc Twojego urodzenia. Miesiąc urodzenia jest wymagany do wypełnienia wniosku lub sprawdzenia statusu wniosku. 
W polu Rok wybierz rok Twojego urodzenia. Rok urodzenia jest wymagany do wypełnienia wniosku i sprawdzenia statusu wniosku.
Wprowadź miasto, miejscowość, wieś lub osadę Twojego urodzenia. Miasto, miejscowość, wieś lub osada Twojego urodzenia są wymagane do wypełnienia wniosku. Jeśli nie znasz miasta Twojego urodzenia, wpisz UNKNOWN
Wybierz kraj Twojego urodzenia. Kraj Twojego urodzenia jest wymagany do wypełnienia wniosku.
Wpisz numer swojego paszportu w takiej formie, w jakiej widnieje w paszporcie. Numer paszportu może zawierać cyfry i/lub znaki. Należy dokładnie rozróżnić cyfrę zero od litery O. Numer paszportu jest wymagany do wypełnienia wniosku lub sprawdzenia statusu wniosku.
Wybierz kraj obywatelstwa w takiej formie, w jakiej widnieje w paszporcie. Kraj obywatelstwa jest wymagany do wypełnienia wniosku.
Wybierz kraj obywatelstwa w takiej formie, w jakiej widnieje w paszporcie. Kraj wydający paszport jest wymagany do wypełnienia wniosku.
Your national ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.  Note: • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application. • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card. • A National Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age. • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its National Identification register.

Data wydania paszporcie

W polu Dzień wybierz dzień wydania paszportu w takiej formie, w jakiej widnieje w paszporcie w polu Data wydania. Dzień wydania paszportu jest wymagany do wypełnienia wniosku. 
W polu Miesiąc wybierz miesiąc wydania paszportu w takiej formie, w jakiej widnieje w paszporcie w polu Data wydania. Miesiąc wydania paszportu jest wymagany do wypełnienia wniosku. 
W polu Rok wybierz rok wydania paszportu w takiej formie, w jakiej widnieje w paszporcie w polu polem Data wydania. Rok wydania paszportu jest wymagany do wypełnienia wniosku.

Data ważności paszporcie

In the day field, choose the day in which your passport expires, as it appears on your passport under the Expiration Date field. The day in which the passport expires is required to complete the application.
W polu Miesiąc wybierz miesiąc, w którym Twój paszport traci ważność, w takiej formie, w jakiej widnieje w paszporcie w polu Data ważności. Miesiąc, w którym paszport traci ważność, jest wymagany do wypełnienia wniosku.
W polu Rok wybierz rok, w którym Twój paszport traci ważność, w takiej formie, w jakiej widnieje w paszporcie w polu Data ważności. Rok, w którym paszport traci ważność, jest wymagany do wypełnienia wniosku.

INNE OBYWATELSTWO / NARODOWOŚĆ

Jeśli tak, najpierw wybierz kraj, a następnie wybierz sposób uzyskania obywatelstwa/przynależności państwowej.
"Previous" means at any time in the past, without limitation."
Jeśli nigdy inny kraj nie wydał Ci żadnego takiego dokumentu, odpowiedz "Nie" na to pytanie. Jeśli inny kraj wydał Ci jeden z tych dokumentów, ale nie pamiętasz numeru paszportu lub numeru krajowego dowodu tożsamości i roku ważności, wpisz "UNKNOWN" w polu numeru paszportu i cztery zera "0000" w polu roku ważności.
Wskaż, czy posługujesz się innymi imionami/nazwiskami lub pseudonimami, wybierając tak lub nie. Aby wypełnić wniosek, musisz odpowiedzieć na to pytanie.

TWOJE DANE KONTAKTOWE

Podaj poniżej swoje dane kontaktowe.
W polu Adres wiersz 1 wpisz numer i ulicę miejsca swojego zamieszkania. Nie wpisuj miasta i stanu/województwa w tym polu. Adres wiersz 1 jest wymagany do wypełnienia wniosku.
W polu Miasto wpisz miasto, miejscowość, wieś lub osadę. Do wypełnienia wniosku wymagane jest podanie miasta, miejscowości, wsi lub osady.
W polu Stan/województwo wprowadź stan lub województwo. Stan/województwo jest wymagany do wypełnienia wniosku
W polu Kraj wybierz kraj. Kraj jest wymagany do wypełnienia wniosku.

RODZICE

Podaj nazwiska swoich rodziców w polach poniżej. Wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do wypełnienia tej sekcji.
W polu Imię wpisz imię swojego rodzica. Nie wpisuj drugiego imienia w tym polu. Imię jest wymagane do wypełnienia wniosku. Jeśli twój rodzic nie ma imienia lub jeśli nie znasz tożsamości jednego lub obojga rodziców, wpisz UNKNOWN.
W polu Nazwisko wpisz nazwisko rodzica. Nazwisko jest wymagane do wypełnienia wniosku. Jeśli nie znasz tożsamości jednego lub obojga rodziców, wpisz UNKNOWN.
W polu Imię wpisz imię swojego rodzica. Nie wpisuj drugiego imienia w tym polu. Imię jest wymagane do wypełnienia wniosku. Jeśli twój rodzic nie ma imienia lub jeśli nie znasz tożsamości jednego lub obojga rodziców, wpisz UNKNOWN.
W polu Nazwisko wpisz nazwisko rodzica. Nazwisko jest wymagane do wypełnienia wniosku. Jeśli nie znasz tożsamości jednego lub obojga rodziców, wpisz UNKNOWN.

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

skaż, czy masz obecnego, czy poprzedniego pracodawcę, wybierając tak lub nie. Aby wypełnić wniosek, musisz odpowiedzieć na to pytanie.
Wpisz nazwę swojego obecnego pracodawcy (firmy lub organizacji, dla której pracujesz). Jeśli nie jesteś obecnie zatrudniony/a, wpisz nazwę/nazwisko poprzedniego pracodawcy. Nazwa pracodawcy jest wymagana do wypełnienia wniosku. Możesz także wpisać WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, STUDENT, DZIECKO, OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ DOMEM, RODZIC POZOSTAJĄCY W DOMU lub inne słowo opisujące Twój status zatrudnienia.
W polu Adres wiersz 1 wpisz numer i ulicę miejsca prowadzenia działalności przez wskazanego przez Ciebie pracodawcę. Nie wpisuj miasta i stanu/województwa w tym polu. Adres wiersz 1 jest wymagany do wypełnienia wniosku. Jeśli nie znasz adresu wskazanego przez Ciebie pracodawcy, możesz wpisać UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

W polu Miasto wpisz miasto, miejscowość, wieś lub osadę. Do wypełnienia wniosku wymagane jest podanie miasta, miejscowości, wsi lub osady. Jeśli nie znasz miasta, możesz wpisać UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

W polu Stan/województwo wprowadź stan lub województwo. Stan/województwo jest wymagany do wypełnienia wniosku. Jeśli nie znasz stanu/województwa, możesz wpisać UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

W polu Kraj wybierz kraj. Kraj jest wymagany do wypełnienia wniosku. Możesz także wybrać UNKNOWN.

WPISZ INFORMACJE O PODRÓŻY

Wskaż, czy będziesz w Stanach Zjednoczonych tylko przejazdem, podróżując do innego kraju poprzez wybranie opcji tak lub nie. Aby wypełnić wniosek, musisz odpowiedzieć na to pytanie.

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ W USA

Your contact in the US may be a friend, relative or business partner. If you do not have a contact in the US, please enter the name, address and telephone number of the premises where you will be in the US (for example, the hotel). Write UNKNOWN if you are unsure.

Jeśli nie masz pewności lub jeszcze nie zarezerwowałeś swojej podróży: Napisz nieznane

W polu Adres wiersz 1 wpisz numer i ulicę adresu osoby kontaktowej w USA. Nie wpisuj miasta i stanu w tym polu. Adres wiersz 1 jest wymagany do wypełnienia wniosku. Jeśli nie znasz adresu wskazanego przez Ciebie pracodawcy, możesz wpisać UNKNOWN.

Jeśli nie masz pewności lub jeszcze nie zarezerwowałeś swojej podróży: Napisz nieznane

W polu Miasto wpisz miasto. Miasto jest wymagane do wypełnienia wniosku. Możesz także wpisać UNKNOWN

Jeśli nie masz pewności lub jeszcze nie zarezerwowałeś swojej podróży: Napisz nieznane

W polu Stan wybierz stan. Stan jest wymagany do wypełnienia wniosku. Możesz także wybrać UNKNOWN." data-original-title="W polu Stan wybierz stan. Stan jest wymagany do wypełnienia wniosku. Możesz także wybrać UNKNOWN.

Jeśli nie masz pewności lub jeszcze nie zarezerwowałeś swojej podróży: Napisz nieznane

Wprowadź numer telefonu osoby kontaktowej w USA. Numer jest wymagany do wypełnienia wniosku. Jeśli nie masz numeru telefonu osoby kontaktowej, możesz wpisać zera.

Jeśli nie masz pewności lub jeszcze nie zarezerwowałeś swojej podróży: Napisz nieznane

DANE OSOBY, Z KTÓRĄ NALEŻY KONTAKTAĆ SIĘ W NAGŁYCH WYPADKACH NA TERENIE LUB POZA TERENEM USA

Enter your emergency point of contact who may be a person in or outside of the United States, e.g., a family member, friend, or business associate. In the Family Name field, enter your emergency contact's family name. You must complete this field to complete the application. If you have no emergency contact, enter UNKNOWN. Enter your emergency point of contact who may be a person in or outside of the United States, e.g., a family member, friend, or business associate. In the First (Given) Name field, enter the emergency contact's first name. You must complete this field to complete the application. If you have no emergency contact (or your contact has only one name), enter UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

Wpisz osobę, z którą należy kontaktować się w nagłych wypadkach. Może to być osoba w Stanach Zjednoczonych lub poza nimi, np. członek rodziny, przyjaciel lub współpracownik. W polu Nazwisko wprowadź nazwisko osoby, z którą należy kontaktować się w nagłych wypadkach. Musisz wypełnić to pole, aby wypełnić wniosek. Jeśli nie masz osoby, z którą należy kontaktować się w nagłych wypadkach, wpisz UNKNOWN

If you are unsure,Write: Unknown

Wpisz adres e-mail osoby, z którą należy kontaktować się w nagłych wypadkach. Adres e-mail jest wymagany do wypełnienia wniosku. Możesz także wpisać UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

W polu Numer kierunkowy kraju wpisz numer kierunkowy kraju właściwy dla numeru telefonu osoby, z którą należy kontaktować się w nagłych wypadkach. Numer kierunkowy kraju jest wymagany do wypełnienia wniosku. Jeśli nie masz numeru kierunkowego kraju właściwego dla numeru telefonu osoby, z którą należy kontaktować się w nagłych wypadkach, możesz wpisać zera. W polu Telefon wpisz numer telefonu osoby, z którą należy kontaktować się w nagłych wypadkach. Numer telefonu jest wymagany do wypełnienia wniosku. Jeśli nie masz numeru telefonu osoby, z którą należy kontaktować się w nagłych wypadkach, możesz wpisać zera.

If you are unsure,Write: Unknown

PYTANIA KWALIFIKACYJNE

Cholera Diphtheria Tuberculosis, infectious Plague Smallpox Yellow Fever Viral Hemorrhagic Fevers, including Ebola, Lassa, Marburg, Crimean-Congo Severe acute respiratory illnesses capable of transmission to other persons and likely to cause mortality.