Hva er ESTA-spørsmålene?

Innholdsfortegnelse
  Legg til en topptekst for å begynne å generere innholdsfortegnelsen
  Hva er ESTA-spørsmålene?

  Den ESTA (Elektronisk system for reisegodkjenning) søknadsskjema, administrert av Department of Homeland Security (DHS), spiller en avgjørende rolle for å sikre trygge og effektive reiser til USA. Skjemaet administreres av U.S. Customs and Border Protection (CBP) og samler inn nødvendig informasjon for å kryssjekke søkere mot internasjonale databaser for terrorisme, flyforbud og kriminalitet. Skjemaet er utformet for å balansere grundighet med bekvemmelighet, slik at det ikke blir for byrdefullt, noe som kan virke avskrekkende på turismen.

  Formålet med ESTA-søknadsskjemaet

  Den ESTA form tjener flere viktige funksjoner:

  1. Kvalifikasjonskontroll: Avgjør om reisende fra Program for visumfritak (VWP) kan reise inn i USA uten visum, noe som gjør det enklere for personer med lav risiko å reise.

  2. Sikkerhetsscreening: Kontrollerer reisende før avreise for å hindre at personer som utgjør en sikkerhetsrisiko, går om bord på flyvninger til USA.

  3. Overvåking av opphold: Bidrar til å overvåke og håndheve den maksimale oppholdstiden på 90 dager for VWP-reisende.

  4. Enkel å reise: Gir et raskere og mer praktisk alternativ til visumsøknader, noe som forenkler turisme og forretningsbesøk.

  5. Datainnsamling: Samler inn data for å spore reisemønstre, forstå reiselivstrender og sikre at reglene for innvandring overholdes.

  6. Innkreving av gebyrer: Avgiftene går til å fremme turisme og dekke driftskostnadene for ESTA-systemet.

  Fordeling av spørsmålene i ESTA-skjemaet

  Her er en oversikt over spørsmålene du vil støte på i ESTA-skjemaet:

  1. Informasjon om søker/pass:

  • Grunnleggende opplysninger: Navn, kjønn, fødselsdato, passnummer og utstedelsesland.
  • Eventuelle opplysninger om tidligere pass eller nasjonalt ID-kort.

  2. Annet statsborgerskap/nasjonalitet:

  • Opplysninger om eventuelle andre statsborgerskap eller nasjonaliteter.

  3. GE-medlemskap:

  • Medlemskap i CBP Global Entry-programmet, inkludert PASSID.

  4. Foreldre:

  • Navn på begge foreldrene (biologiske, adoptivforeldre, steforeldre eller verger).

  5. Kontaktinformasjon:

  • Nåværende adresse, telefonnummer og e-post.

  6. Sosiale medier (valgfritt):

  • Detaljer om kontoer på sosiale medier.

  7. Informasjon om ansettelse:

  • Opplysninger om nåværende eller tidligere arbeidsgiver.

  8. Reiseinformasjon:

  • Formålet med reisen, inkludert eventuelle transittdetaljer.

  9. Informasjon om kontaktpunkt i USA:

  • Kontaktinformasjon til en amerikansk person eller organisasjon.

  10. Adresse mens du er i USA:

  • Informasjon om innkvartering under oppholdet.

  11. Kontaktinformasjon i nødstilfeller:

  • Kontaktinformasjon for nødsituasjoner, enten i eller utenfor USA.

  12. Spørsmål om berettigelse:

  • En rekke "ja"- eller "nei"-spørsmål om helse, kriminell bakgrunn, narkotikabruk, terrorrelaterte aktiviteter, tidligere visum- og immigrasjonshistorikk i USA og reiser til bestemte land.

  13. Fraskrivelse av rettigheter:

  • Anerkjennelse av begrensede rettigheter til å overprøve eller anke CBP-vedtak, bestride utvisning og konsekvensene av å bli værende for lenge.

  14. Seksjon for sertifisering:

  • Bekreftelse på at den oppgitte informasjonen er sannferdig og nøyaktig, og at du er innforstått med vilkårene for personvern.

  15. Betalingsinformasjon:

  • Detaljer for betaling av ESTA-avgiften via debet- eller kredittkort eller PayPal.

  Tips for en smidig ESTA-søknadsprosess

  • Dobbeltsjekk detaljer: Sørg for at all informasjon stemmer nøyaktig overens med passet ditt. Feil kan ugyldiggjøre ESTA-en din.
  • Gå nøye gjennom svarene på kvalifiseringsspørsmål: Ærlige og nøyaktige svar er avgjørende, ettersom uoverensstemmelser kan føre til avslag.
  • Forstå fraskrivelsen av rettigheter: Vær oppmerksom på de begrensede rettighetene du har under VWP sammenlignet med visuminnehavere.
  • Hold kontaktinformasjonen oppdatert: Nøyaktig kontaktinformasjon sikrer at du mottar viktig kommunikasjon angående ESTA-en din.

  Se videoguiden vår nedenfor for hvordan du fyller ut søknadsskjemaet

  Hvordan fylle ut et ESTA-søknadsskjema for å reise til USA 2024

  Se denne videoguiden for hvordan du fyller ut et ESTA-søknadsskjema

  nb_NONorwegian