7%

Fyll ut søknadsskjemaet for å søke om ESTA til USA.

Your application documents, will be sent to the email address / phone number entered below.
Only upload a photo of the information page of the passport where you find this information:
  • Etternavn
  • Fornavn
  • Kjønn
  • Date of Birth
  • Statsborgerskap
  • Nasjonalitet
  • Passnummer
  • Issuance Date
  • Expiration Date
The machine-readable strip at the bottom of the page has to be visible on the photo.
 


INFORMASJON OM SØKER

Se i passet ditt og angi all informasjon i samme format.
I Etternavn-feltet, skriv inn etternavnet ditt slik etternavnet vises på passet ditt under Etternavn-feltet. Etternavnet kreves for å fullføre søknaden.
I feltet Fornavn, skriv inn ALLE navn nøyaktig slik de vises på passet ditt i feltet Fornavn. Hvis et annet eller et mellomnavn er inkludert i feltet Fornavn i passet, må det også inkluderes her. Dette feltet er nødvendig for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har noe fornavn, skriv inn bokstavene FNU (First Name Unknown) som står for Fornavn Ukjent."
Velg ditt kjønn, enten mann eller kvinne. Kjønnet er nødvendig for å fullføre søknaden.

Fødselsdato

I Dag-feltet, velger du dagen du ble født. Dagen for fødsel er nødvendig for å fullføre søknaden eller for å sjekke status på søknaden din.
I Måned-feltet, velger du måneden du ble født. Måneden for fødsel er nødvendig for å fullføre søknaden eller for å sjekke status på søknaden din. 
I År-feltet, velger du året du ble født. Fødselsår er nødvendig for å fullføre søknaden, og for å sjekke status på søknaden din
Angi byen, tettstedet, bygden eller grenden der du ble født. Byen, tettstedet, bygden eller grenden hvor du ble født, er nødvendig for å fullføre søknaden. Hvis du ikke kjenner byen hvor du ble født, skriv inn UNKNOWN
Velg landet du ble født i. Landet du ble født i er nødvendig for å fullføre søknaden.
Skriv inn passnummeret slik det fremstår i passet. Passnummeret kan inneholde tall og/eller bokstaver. Skill nøye mellom tallet null og bokstaven O. Passnummeret er påkrevd for å fullføre søknaden eller for å sjekke status på søknaden din.
Velg hvilken land du har statsborgerskap fra. du har i henhold til hva som står i passet ditt. Statsborgerskap er nødvendig for å fullføre søknaden
Velg hvilken nasjonalitet du har i henhold til hva som står i passet ditt. Inntasting av passets utstedelsesland er påkrevd for at søknaden skal fullføres.
Your national ID number may or may not be found in your passport. Enter UNKNOWN if unsure.  Note: • The ID must match the country that issued the passport you are using for this ESTA application. • If the ID number is not stated in your passport, it might be found on another ID card. • A National Identification Number may have been issued when you were born or when you reached a certain age. • Keep in mind that your country might be in the process of digitalizing its National Identification register.

Utstedelsesdato pass

"I Dag-feltet, velger du den dagen passet ble utstedt, slik det fremkommer i passet under utstedelsesdatofeltet. Dagen som passet ble utstedt, er nødvendig for å fullføre søknaden. 
I Måned-feltet, velger du den måneden passet ble utstedt, slik det fremkommer i passet under utstedelsesdatofeltet. Måneden da passet ble utstedt, er nødvendig for å fullføre søknaden. 
I År-feltet, velger du det året passet ble utstedt, slik det fremkommer i passet under utstedelsesdatofeltet. Året da passet ble utstedt, er nødvendig for å fullføre søknaden.

Utløpsdato pass

In the day field, choose the day in which your passport expires, as it appears on your passport under the Expiration Date field. The day in which the passport expires is required to complete the application.
I Måned-feltet, velger du den måneden passet utløper, slik det fremkommer i passet under utløpsdato. Den måneden passet utløper, er nødvendig for å fullføre søknaden.
I År-feltet, velger du det året passet utløper, slik det fremkommer i passet under utløpsdato. Året passet utløper, er nødvendig for å fullføre søknaden.

ANNET STATSBORGERSKAP / ANNEN NASJONALITET

If Yes, select the country first, then select how you acquired the citizenship/nationality.
"Previous" means at any time in the past, without limitation."
Hvis du aldri har blitt utstedt noen av disse dokumentene av noe annet land, skal du svare "Nei" på dette spørsmålet. Hvis du har blitt utstedt ett av disse dokumentene fra et annet land, men ikke husker passnummeret eller det nasjonale identitetskortnummeret eller utløpsåret, skal du svare "UNKNOWN" i passnummerfeltet og skrive inn fire nuller "0000" i utløpsårfeltet.
Angi om du er kjent ved andre navn eller alias ved å velge ja eller nei. Et svar på dette spørsmålet er nødvendig for å fullføre søknaden.

DIN KONTAKTINFORMASJON

Angi kontaktinformasjonen din nedenfor.
I Adresselinje 1-feltet, tast inn nummeret og gaten for din hjemmeadresse. Ikke ta med byen og delstaten i dette feltet. Adresselinje 1 er obligatorisk for å fullføre søknaden.
I By-feltet, skriv inn by, landsby eller tettsted. Byen, landsbyen eller tettstedet kreves for å fullføre søknaden
I Delstat/fylke/region-feltet, skriv inn delstat, fylke eller region. Delstat/fylke/region kreves for å fullføre søknaden."
I Land-feltet, velg landet. Landet er nødvendig for å fullføre søknaden." data-original-title="I Land-feltet, velg landet. Landet er nødvendig for å fullføre søknaden.

FORELDRE

Skriv inn navnet til dine foreldre i boksene til høyre. Dette er nødvendig for å fullføre søknaden.
I Fornavn-feltet, skriv inn dine foreldres fornavn. Ikke ta med mellomnavn i dette feltet. Fornavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis dine foreldre ikke har fornavn, eller hvis du ikke kjenner en eller begge av foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN
I Etternavn-feltet, skriv inn dine foreldres etternavn. Etternavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet en eller begge foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN." data-original-title="I Etternavn-feltet, skriv inn dine foreldres etternavn. Etternavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet en eller begge foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN.
I Fornavn-feltet, skriv inn dine foreldres fornavn. Ikke ta med mellomnavn i dette feltet. Fornavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis dine foreldre ikke har fornavn, eller hvis du ikke kjenner en eller begge av foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN
I Etternavn-feltet, skriv inn dine foreldres etternavn. Etternavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet en eller begge foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN." data-original-title="I Etternavn-feltet, skriv inn dine foreldres etternavn. Etternavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet en eller begge foreldrene dine, skriv inn UNKNOWN.

Informasjon om arbeids forhold

Angi om du har en nåværende eller tidligere arbeidsgiver ved å velge ja eller nei. Svar på dette spørsmålet er nødvendig for å fullføre søknaden
Skriv inn navnet på din aktuelle arbeidsgiver (selskapet eller organisasjonen du jobber for). Hvis du ikke er ansatt for øyeblikket, skriv inn navnet på din tidligere arbeidsgiver. Arbeidsgivers navn kreves for å fullføre søknaden. Du kan også skrive inn selvstendig næringsdrivende, STUDENT,barn, hjemmeværende, hjemmeværende foresatt eller andre ord som beskriver din arbeidssituasjon." data-original-title="Skriv inn navnet på din aktuelle arbeidsgiver (selskapet eller organisasjonen du jobber for). Hvis du ikke er ansatt for øyeblikket, skriv inn navnet på din tidligere arbeidsgiver. Arbeidsgivers navn kreves for å fullføre søknaden. Du kan også skrive inn selvstendig næringsdrivende, STUDENT,barn, hjemmeværende, hjemmeværende foresatt eller andre ord som beskriver din arbeidssituasjon.
I Adresselinje 1-feltet, tast inn nummeret og gaten til arbeidsgiveren du listet opp. Ikke ta med byen og delstaten i dette feltet. Adresselinje 1 er obligatorisk for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet adressen til arbeidsgiveren du oppga, kan du skrive inn UNKNOWN

If you are unsure,Write: Unknown

I By-feltet, skriv inn by, landsby eller tettsted. Byen, landsbyen eller tettstedet kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet byen, skriv inn UNKNOWN." data-original-title="I By-feltet, skriv inn by, landsby eller tettsted. Byen, landsbyen eller tettstedet kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet byen, skriv inn UNKNOWN

If you are unsure,Write: Unknown

I Delstat/fylke/region-feltet, skriv inn delstat, fylke eller region. Delstat/fylke/region kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet delstat/fylke/region, skriv inn UNKNOWN." data-original-title="I Delstat/fylke/region-feltet, skriv inn delstat, fylke eller region. Delstat/fylke/region kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet delstat/fylke/region, skriv inn UNKNOWN."

If you are unsure,Write: Unknown

I Land-feltet, skriv inn landet. Landet er nødvendig for å fullføre søknaden. Du kan også velge UNKNOWN

ANGI REISEINFORMASJON

Angi om din reise til USA er i transitt til et annet land ved å velge ja eller nei. Svar på dette spørsmålet er nødvendig for å fullføre søknaden

USA-PUNKT FOR KONTAKTINFORMASJON

Your contact in the US may be a friend, relative or business partner. If you do not have a contact in the US, please enter the name, address and telephone number of the premises where you will be in the US (for example, the hotel). Write UNKNOWN if you are unsure.

Hvis du er usikker eller ikke har bestilt reisen din ennå: Skriv: Unknown

Adresselinje 1-feltet, tast inn nummeret og gaten for din kontaktadresse i USA. Ikke ta med byen og delstaten i dette feltet. Adresselinje 1 er obligatorisk for å fullføre søknaden. Hvis du ikke vet adressen til arbeidsgiveren du oppga, kan du skrive inn UNKNOWN.

Hvis du er usikker eller ikke har bestilt reisen din ennå: Skriv: Unknown

I By-feltet, skriv inn byen. Byen er nødvendig for å fullføre søknaden. Du kan også skrive inn UNKNOWN

Hvis du er usikker eller ikke har bestilt reisen din ennå: Skriv: Unknown

I Delstat-feltet, velg delstat. Delstaten kreves for å fullføre søknaden. Du kan også velge UNKNOWN

Hvis du er usikker eller ikke har bestilt reisen din ennå: Skriv: Unknown

Skriv inn telefonnummeret til ditt kontaktpunkt i USA. Nummeret er nødvendig for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har noe kontaktpunkttelefonnummer, kan du skrive inn nuller.

Hvis du er usikker eller ikke har bestilt reisen din ennå: Skriv: Unknown

NØDKONTAKTINFORMASJON I ELLER UTENFOR USA

Enter your emergency point of contact who may be a person in or outside of the United States, e.g., a family member, friend, or business associate. In the Family Name field, enter your emergency contact's family name. You must complete this field to complete the application. If you have no emergency contact, enter UNKNOWN. Enter your emergency point of contact who may be a person in or outside of the United States, e.g., a family member, friend, or business associate. In the First (Given) Name field, enter the emergency contact's first name. You must complete this field to complete the application. If you have no emergency contact (or your contact has only one name), enter UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

Skriv inn ditt kontaktpunkt i et nødstilfelle som kan være en person i eller utenfor USA, for eksempel, et familiemedlem, en venn eller forretningsforbindelse. I Etternavn-feltet, skriv inn nødkontaktens etternavn. Du må fylle ut dette feltet for å fullføre søknaden. Hvis du ikke noen nødkontakt, skriv inn UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

Skriv inn nødkontaktens e-postadresse. E-postadressen er nødvendig for å fullføre søknaden. Du kan også skrive inn UNKNOWN." data-original-title="Skriv inn nødkontaktens e-postadresse. E-postadressen er nødvendig for å fullføre søknaden. Du kan også skrive inn UNKNOWN.

If you are unsure,Write: Unknown

I Landskode-feltet, taster du inn landskoden til telefonnummeret til din nødkontakt. Landskoden er nødvendig for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har noen landskode for nødkontaktens telefonnummer, kan du skrive inn nuller. I Telefon-feltet, skriver du inn nødkontaktens telefonnummer. Telefonnummeret er nødvendig for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har et nødkontaktstelefonnummer, kan du skrive inn nuller.

If you are unsure,Write: Unknown

ELIGIBILITY QUESTIONS

Cholera Diphtheria Tuberculosis, infectious Plague Smallpox Yellow Fever Viral Hemorrhagic Fevers, including Ebola, Lassa, Marburg, Crimean-Congo Severe acute respiratory illnesses capable of transmission to other persons and likely to cause mortality.