Integritetspolicy

Senast ändrad: 14 juni 2023

Denna integritetspolicy beskriver hur din information samlas in, används och lämnas ut av Estaservice LCC ("EstaService", "vi", "oss" eller "vår") i samband med din användning av våra webbplatser, som anges under rubriken [Webbplatser - (Omfattade enheter)] ("Webbplatser") och våra tjänster. Omfattningen av denna integritetspolicy täcker både din användning av EstaService webbplats(er) och alla andra sätt på vilka du kan interagera med EstaService, till exempel när du pratar med oss på telefon eller via ett videosamtal på distans. Den beskriver också de val som finns tillgängliga för dig när det gäller vår användning av din personliga information. Information för invånare i Kalifornien och personer som befinner sig i Europeiska unionen ingår också i denna policy.

DEFINITIONER

Personuppgifter:

Detta innebär all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad/användare"). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. I denna Integritetspolicy avses med Personuppgifter eller Personlig information information som avser och kan kopplas till en viss person. Det inkluderar inte avidentifierad eller aggregerad information.

Registrerad person/användare:

Avser varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av EstaService (personuppgiftsansvarig för behandlingen).

Bearbetning:

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, begränsning, radering eller förstöring.

Samtycke från den registrerade/användaren:

Är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade/användaren, genom ett uttalande eller en särskild bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Vi eller våra tjänsteleverantörer kan samla in personuppgifter och uppgifter som inte specifikt identifierar dig när du använder våra webbplatser eller tjänster. I det här avsnittet förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan samla in om konsumenter. Vilka personuppgifter som samlas in beror på vilken typ av interaktion vi har med en konsument (t.ex. när du ringer eller besöker våra webbplatser), vilka typer av produkter en konsument överväger eller köper och vilken information EstaService-kunder väljer att dela med oss. Detta avsnitt innehåller all information som vi kan samla in om konsumenter, men vi kommer sällan att samla in alla dessa typer av information om en enskild individ. EstaService samlar potentiellt in följande kategorier av information om konsumenter, varav vissa kan samlas in eller underhållas på ett sätt som gör att de kan betraktas som personuppgifter:

Identifierare: Exempel på de typer av identifierare som EstaService kan samla in är riktiga namn, smeknamn, postadresser, online-identifierare, Internetprotokolladresser ("IP-adresser"), e-postadresser, kontonummer, personnummer, körkortsnummer, passnummer och andra statliga identifikationsnummer.

Andra typer av information: Exempel på andra typer av information inkluderar fysiska egenskaper eller beskrivningar av dig, telefonnummer, utbildning, anställning, finansiell information inklusive bankkonto, kreditkorts- och betalkortsnummer. Det inkluderar också ytterligare information som tillhandahålls EstaService direkt av dig, till exempel när du fyller i ett frågeformulär, svarar på en undersökning eller får en konsultation. Denna kategori inkluderar information som identifieras som personlig information i California Civil Code Section 1798.80(e) som inte är kategoriserad på annat sätt.

Egenskaper som skyddas enligt vissa lagar: Exempel på de typer av egenskaper som EstaService kan samla in är ålder, nationellt ursprung, medborgarskap, civilstånd, medicinsk information, kön, sexuell läggning och veteran- eller militärstatus.

Information på Internet: Exempel på de typer av information om internet- eller annan elektronisk nätverksaktivitet som EstaService kan samla in inkluderar webbläsarhistorik, sökhistorik, information om den enhet som konsumenten använder för att komma åt våra webbplatser eller applikationer och information om en konsuments interaktion med EstaService eller våra partners webbplatser, applikationer eller annonser. Vi kan också samla in information från besökare på våra webbplatser, till exempel webbläsarinställningar, operativsystem, hänvisnings-/utgångssidor och klickströmsdata. När vi skickar ett e-postmeddelande till dig kan EstaService också samla in information, inklusive om hur du interagerar med det e-postmeddelandet.

Geolokaliseringsinformation: EstaService kan komma att samla in information om var en konsument är bosatt eller på annat sätt befinner sig.

Ljud- och bildinformation: EstaService kan komma att göra ljudinspelningar av samtal med konsumenter. Vi kan göra visuella inspelningar av konsumenter när de besöker våra lokaler eller när konsumenter samtycker till att EstaService får fotografera eller videofilma dem.

Yrkes- och anställningsrelaterad information: Exempel på de typer av professionell och anställningsrelaterad information som EstaService kan samla in inkluderar information om professionell status och anknytningar, anställningshistorik och anställningsstatus som efterfrågas i din Visa-ansökan.

Personuppgifter:

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du köper våra produkter eller tjänster, registrerar dig för att använda våra tjänster, registrerar dig för att bli en affiliate eller på annat sätt kommunicerar med oss. De Personuppgifter som vi samlar in via våra webbplatser kan inkludera, men är inte begränsade till, ditt för- och efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer, betalkortsinformation och all information som finns i din kommunikation med oss.

Information som samlas in via teknik:

Vi kan automatiskt samla in information om din användning av våra webbplatser och tjänster, till exempel de webbplatser du kom från (den så kallade "refererande URL:en"), vilken typ av webbläsare du använder, den enhet från vilken du anslöt till våra tjänster, tid och datum för åtkomst och annan information som inte kan identifiera dig personligen. Vi spårar denna information med hjälp av cookies, små textfiler eller annan teknik. Cookies skickas till en användares webbläsare från våra servrar och lagras på användarens hårddisk. Genom att skicka en cookie till en användares webbläsare kan vi samla in information om den användarens besök på våra webbplatser eller användning av våra tjänster och registrera användarens preferenser när han eller hon besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster, både på individuell och aggregerad basis.

Bolaget kan använda både permanenta och sessionscookies; permanenta cookies finns kvar på din dator efter att du stängt din session tills du tar bort dem, medan sessionscookies upphör att gälla när du stänger din webbläsare. Du kanske kan vägra eller ta bort cookies med hjälp av lämpliga inställningar i din webbläsare. Om du avvisar eller raderar cookies kan det dock hända att du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser eller i våra tjänster. Om du använder en annan webbläsare eller enhet kan du behöva granska inställningarna för den webbläsaren eller enheten för att vägra eller radera cookies i den webbläsaren eller enheten.

Vi kan också samarbeta med tredje part som samlar in information om din användning av webbplatserna och andra webbplatser eller applikationer över tid för icke-reklamändamål. Vi använder Google Analytics och andra tjänster från tredje part för att övervaka och förbättra våra webbplatsers prestanda. För mer information om hur Google Analytics samlar in och använder information när du besöker våra webbplatser, vänligen besök www.google.com/policies/privacy/partners. Du kan när som helst välja bort cookies från vår webbplats genom att klicka på länken nedan:

Inaktivera cookies

Inaktivera cookies manuellt (om knappen ovan inte fungerar)

HUR VI ANVÄNDER OCH DELAR DIN INFORMATION

Personuppgifter:

Om inte annat anges i denna Integritetspolicy säljer, byter, hyr ut eller delar vi inte dina Personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke. Vi delar Personuppgifter:

 • med leverantörer som utför tjänster för företaget på vår anvisning och i enlighet med vår integritetspolicy;
 • med eventuella dotterbolag (om det är nödvändigt för att utföra tjänsten);
 • där vi i god tro anser att åtkomst, användning, bevarande eller utlämnande av informationen är rimligt nödvändigt för att uppfylla en tillämplig juridisk process eller verkställbar statlig begäran;
 • för att genomdriva våra användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser;
 • för att hantera bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem;
 • för att skydda mot skada på våra användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet, enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag;
 • i händelse av att vi genomgår en affärstransaktion såsom en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla eller en del av våra tillgångar, inklusive i konkurs;
 • enligt stämning, domstolsbeslut, myndighetsutredning eller annan rättslig process eller enligt vad som annars krävs enligt lag, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter;
 • Yrkesverksamma (inklusive advokater och andra yrkesverksamma): EstaService kan dela konsumentinformation med de oberoende yrkesverksamma som kan nås via produkter som våra juridiska recensioner och advokatassisterade produkter; och
 • Myndighetsorgan: EstaService är inte ansluten till någon statlig organisation men som en del av de tjänster som erbjuds kan kunden ha en ansökan som skickas direkt till lämplig myndighet, och EstaService kan dela information om konsumenter med statliga enheter för att uppfylla de produkter som våra kunder köper. Viss personlig information blir allmän handling när dokument lämnas in till den federala eller statliga regeringen eller till en domstol. Till exempel skickas en sökandes personliga information och filer till US Department of Homeland Security (DHS) eller United States Citizen and Immigration Services (USCIS) eller annan relevant myndighet och är inte längre under vår kontroll när ansökningar och framställningar lämnas in. Denna sekretesspolicy täcker inte dessa eller liknande åtgärder från tredje part.

Om vi säljer hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter vara en av de tillgångar som överförs. Du bekräftar och samtycker till att sådana överföringar kan ske och är tillåtna enligt denna sekretesspolicy och att alla förvärvare av våra tillgångar kan fortsätta att behandla din personliga information enligt vad som anges i denna sekretesspolicy. Om vår informationspraxis ändras någon gång i framtiden kommer vi att publicera en uppdaterad integritetspolicy på våra webbplatser. Vi föreslår att du regelbundet kontrollerar webbplatserna för att lära dig mer om hur din information används och avslöjas.

Vi använder de personuppgifter som du lämnar till oss för följande ändamål:

 • för att hjälpa oss att kommunicera med dig, till exempel för att kontakta användare som svar på frågor, be om feedback från användare, tillhandahålla teknisk support och informera användare om kampanjerbjudanden;
 • för att behandla transaktioner;
 • för att ge dig en personlig upplevelse på våra webbplatser;
 • för att hjälpa oss att utveckla, anpassa, leverera, stödja och förbättra våra tjänster;
 • för att leverera våra tjänster och hantera vår verksamhet; och
 • för att skicka marknadsföringskommunikation till dig.

Vi kan också använda dina Personuppgifter enligt följande:

Direktreklam, e-post och utgående telefonförsäljning.

Genom att registrera dig hos EstaService förstår du att vi kan skicka e-post, specialerbjudanden, kampanjer och andra meddelanden om EstaService, våra webbplatser eller andra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att följa instruktionerna i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss direkt. Om du anger ett telefonnummer kan EstaService komma att kontakta dig per telefon om produkter eller tjänster som du har begärt eller för marknadsföringsändamål.

Enkäter och tävlingar.

Då och då kan vi erbjuda undersökningar eller tävlingar till användare och kan begära personuppgifter i samband med sådana undersökningar eller tävlingar. Deltagande i dessa undersökningar eller tävlingar är helt frivilligt och du kan välja om du vill lämna ut denna information eller inte. Vi kan använda den insamlade informationen för att meddela vinnarna och dela ut priser, för att övervaka eller förbättra webbplatserna eller för andra ändamål.

Icke-personliga uppgifter:

I allmänhet använder vi icke-personliga uppgifter för att hjälpa oss att förbättra våra webbplatser och anpassa användarupplevelsen. Vi sammanställer även icke-personliga uppgifter för att spåra trender och analysera användningsmönster på webbplatserna. Denna sekretesspolicy begränsar inte på något sätt vår användning eller utlämnande av icke-personliga uppgifter och vi förbehåller oss rätten att använda och lämna ut sådana icke-personliga uppgifter till våra partners, annonsörer och andra tredje parter efter eget gottfinnande.

HUR VI SKYDDAR DIN INFORMATION

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst. Ditt konto skyddas av ditt lösenord och vi uppmanar dig att vidta åtgärder för att hålla din personliga information säker genom att inte avslöja ditt lösenord och genom att logga ut från ditt konto efter varje användning. Vi skyddar din information ytterligare från potentiella säkerhetsöverträdelser genom att genomföra vissa tekniska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering, brandväggar och Secure Socket Layer-teknik. Dessa åtgärder garanterar dock inte att din information inte kommer att nås, avslöjas, ändras eller förstöras genom brott mot sådana brandväggar och säker serverprogramvara. Genom att använda våra webbplatser eller tjänster bekräftar du att du förstår och samtycker till att ta på dig dessa risker.

DINA RÄTTIGHETER

Beroende på var du bor kan du ha vissa rättigheter i samband med dina Personuppgifter, inklusive rätten att begära tillgång till dina Personuppgifter, begära att de uppdateras eller raderas, invända mot behandling eller begära att de överförs. Vissa av dessa rättigheter är föremål för begränsningar och undantag. Det kan till exempel hända att vi inte kan tillhandahålla viss information om det skulle strida mot våra rättsliga skyldigheter eller en annan persons rättigheter.

Du har rätt till:

 • Begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig;
 • Korrigera felaktiga, inexakta eller ofullständiga uppgifter;
 • begära att vi raderar uppgifter eller upphör med behandlingen av dem under vissa omständigheter;
 • invända mot, och begära att vi begränsar, vår behandling av dina uppgifter under vissa omständigheter;
 • Begära tillgång till de kategorier av källor från vilka vi samlar in Personuppgifter;
 • begära att få veta det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja personuppgifter; och
 • Ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

BOENDE I KALIFORNIEN

Enligt California Consumer Privacy Act från 2018 (CCPA) har du, om du är bosatt i Kalifornien, rätt att begära att vi avslöjar vilken personlig information vi samlar in, använder, avslöjar och säljer. För att utöva dina rättigheter enligt CCPA kan du kontakta oss via e-post, telefon eller kontaktformuläret på vår webbplats.

EXTERNA LÄNKAR

Våra webbplatser kan innehålla länkar till externa webbplatser. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och denna sekretesspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att granska integritetspolicyn för dessa tredjepartswebbplatser.

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

EstaService förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna Integritetspolicy. Alla ändringar eller uppdateringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatserna, och du bekräftar och samtycker till att det är ditt ansvar att regelbundet granska webbplatserna och denna sekretesspolicy och att vara medveten om eventuella ändringar. Om du fortsätter att använda webbplatserna efter sådana ändringar innebär det att du bekräftar den ändrade sekretesspolicyn och samtycker till att följa och vara bunden av den ändrade sekretesspolicyn.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, våra webbplatsers praxis eller dina kontakter med våra webbplatser, vänligen kontakta oss på

[email protected]

sv_SESwedish