Pogoji uporabe storitev

Nazadnje spremenjeno: 06/14/2023

Potrjujete in se strinjate, da esta-service.us ("EstaService") ni odvetniška pisarna ali odvetnik, ne more opravljati storitev, ki jih opravlja odvetnik, in da njeni obrazci ali predloge ne nadomeščajo pravnega svetovanja ali storitev. V tej pravni zadevi se zastopate sami. Z uporabo storitve EstaService ali njenega spletnega mesta, ki se nahaja na naslovu estaservice.us ("naše spletno mesto"), ne nastane razmerje med odvetnikom in stranko ali privilegij. Vaša uporaba tega spletnega mesta pomeni, da se strinjate s pravili o zavrnitvi odgovornosti, zasebnosti in vračilu, navedenimi na tem spletnem mestu, ter jih razumete.

Ti pogoji uporabe storitev vključujejo zavezujočo arbitražno pogodbo, ki rešuje spore na individualni osnovi in ne s porotnimi sodišči ali skupinskimi tožbami ter omejuje pravna sredstva, ki so vam na voljo v primeru spora.

Strinjate se, da lahko od družbe EstaService prejemate elektronska sporočila kot del naših storitev. Vašemu računu lahko dodelimo edinstven e-poštni naslov, ki bo službi EstaService pomagal pri prejemanju obvestil od državnega organa, ki obdeluje vašo potno listino in predloži vašo vlogo. Če želite prenehati uporabljati ta e-poštni naslov, povezan z vašim računom, ali prenehati prejemati obvestila o vaši vlogi, nas o tem obvestite po e-pošti [email protected].

EstaService pri pregledu vaših odgovorov preveri le popolnost, pravopis in notranjo skladnost imen, naslovov in podobnih informacij. Končno(-e) vlogo(-e) boste prebrali, preden jo(-e) podpišete, in ste sami odgovorni za njeno(-e) vsebino.

Natančnost podatkov in soglasje tretjih oseb

S podpisom te pogodbe jamčite za točnost in pravilnost vseh informacij, ki jih posredujete družbi EstaService. Strinjate se tudi z našimi pooblastili za obdelavo za tretje osebe, ki vključujejo uporabo vaših podatkov in digitalnega podpisa.

Elektronski zapisi in podpisi

Strinjate se, da družba EstaService po potrebi pritrdi vaš elektronski podpis in izpolni potrebne dokumente za kupljeno storitev. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete tako, da nas kontaktirate na naslov [email protected], kar bo povzročilo takojšnjo prekinitev naših storitev.

Stranke, ki ne govorijo angleško

Gradivo, ki ga zagotavlja EstaService, vključno z vprašalniki, dokumenti, navodili in vlogami, je na voljo samo v angleščini. Prevodi teh pogojev ter drugih pogojev in pravilnikov, ki niso v angleškem jeziku, so na voljo le za lažje razumevanje. V primeru nejasnosti ali nasprotij med prevodi je veljavna angleška različica.

Omejitev odgovornosti in odškodnina

Razen v primerih, ki jih prepoveduje zakon, boste družbo EstaService in njene uradnike, direktorje, zaposlene in zastopnike oprostili odgovornosti za kakršno koli posredno, kazensko, posebno, naključno ali posledično škodo, ne glede na njen nastanek (vključno z odvetniškimi honorarji in povezanimi stroški sodnih postopkov in arbitraže), ne glede na to, ali gre za tožbo na podlagi pogodbe, malomarnosti ali drugega nedovoljenega ravnanja ali za škodo, ki izhaja iz te pogodbe ali je z njo povezana. To vključuje vse zahtevke za telesne poškodbe ali materialno škodo, tudi če je bila družba EstaService predhodno obveščena o možnosti takšne škode. Če se ugotovi odgovornost družbe EstaService, bo ta omejena na znesek, plačan za izdelke in/ali storitve, v nobenem primeru pa ne bo prišlo do posledične ali kazenske škode. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve določene škode, zato te omejitve za vas morda ne bodo veljale.

Storitve tretjih oseb

Če nakup vključuje storitve tretjih oseb, boste morda morali sprejeti dodatne pogoje na spletnem mestu tretje osebe. Tretja oseba vas lahko kontaktira po elektronski pošti in/ali telefonu z navodili za dostop do vaših ugodnosti. Družba EstaService zavrača odgovornost za vse informacije, gradiva, izdelke ali storitve, objavljene ali ponujene v okviru storitev tretjih oseb. EstaService ni odgovorna za morebitne napake izdelkov ali storitev, ki so ponujeni ali oglaševani na teh spletnih mestih. Zavedajte se, da imajo podjetja tretjih oseb drugačne politike zasebnosti in lahko nudijo nižjo raven varnosti kot EstaService.

Prihodnji izdelki in storitve

Če naročilu po prvem nakupu dodate izdelek ali storitev, se ti Pogoji uporabe storitev uporabljajo tudi za ta dodatni nakup.

Pravilnik o vračilu denarja

EstaService ima jasno določeno politiko vračil, ki je vključena v te Pogoje uporabe storitev. Pogoji Pravilnika o vračilu so na voljo na [navedite povezavo].

Pristojno pravo

Te pogoje uporabe in vašo uporabo tega spletnega mesta urejajo in razlagajo zakoni Portoriške zveze, ZDA, brez upoštevanja načel kolizije zakonov.

Časovni razpored zahtevkov

Vsako tožbo ali zahtevek, ki ga imate v zvezi s to spletno stranjo (vključno z nakupom izdelkov in/ali storitev), je treba vložiti v enem (1) letu po nastanku zahtevka ali vzroka za tožbo.

Arbitraža in sedež

Vsi spori, povezani z vašim obiskom tega spletnega mesta, se obravnavajo v zaupni arbitraži v Portoriku, ZDA, razen sporov v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, za katere lahko zahtevamo sodno varstvo na katerem koli državnem ali zveznem sodišču. Arbitraža bo potekala po pravilih Ameriškega združenja za arbitražo v skladu z njegovimi pravili o trgovinski arbitraži pred enim samim arbitrom s strokovnim znanjem o predmetu spora. Stroške arbitraže, ki jih zaračuna arbiter, krije stranka, ki je v sporu zmagala, ali pa jih določi arbiter. Vsaka stranka krije svoje sodne stroške in pristojbine. Arbitraža se zaključi v 120 dneh od obvestila ali vložitve zahteve za arbitražo.

Končna arbitraža

Arbitrova razsodba je zavezujoča in se lahko vpiše kot sodba na katerem koli pristojnem sodišču v Portoriku, ZDA. Vsa arbitražna pričanja, dokazi, odločitve in dokumentacija se štejejo za zaupne. Nobena od strank ne sme uporabljati, razkrivati ali razkrivati teh informacij, razen če to zahteva zakon.

Odpoved kolektivni tožbi

V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, se nobena arbitraža v skladu s temi Pogoji uporabe storitev ne sme pridružiti arbitraži, ki vključuje katero koli drugo stranko. Strinjate se z arbitražo na individualni osnovi. Niti vi niti mi se ne bomo pridružili ali združili zahtevkov na sodišču ali v arbitraži ali sodelovali pri kakršnem koli zahtevku kot predstavnik ali član skupine. Izpodbijanje odpovedi kolektivni arbitraži je mogoče vložiti le na pristojnem sodišču.

Začasno zamrznjeni računi

Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni, da po lastni presoji spremljamo, začasno ustavimo, prekinemo, urejamo, razkrijemo, zavrnemo objavo ali odstranimo katero koli gradivo, vsebino in/ali dejavnost na tem spletnem mestu iz katerega koli razloga. Ne pregledujemo in ne moremo pregledati vsega gradiva, ki je poslano na to spletno mesto. Če smo o tem obveščeni, lahko raziščemo obtožbe o vsebini, ki krši te Pogoje uporabe storitev, in odločimo, ali bomo sporočilo odstranili. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz dejanj ali vsebine, ki jo posredujete vi ali katera koli tretja oseba znotraj ali zunaj tega spletnega mesta.

Pristojbine za vložitev

Navedene cene za storitve pomoči pri pripravi vloge ne vključujejo pristojbin za državno vlogo, zdravniški pregled, vložitev vloge ali biometrične podatke, ki se ne vračajo. Glejte Pravilnik o vračilu sredstev na spletnem mestu [navedite povezavo].

Mnenja

Po nakupu lahko od družbe EstaService prejmete e-poštno zahtevo za raziskavo. Na spletnem mestu lahko napišete tudi mnenje. Če izpolnite anketo ali pošljete pregled, se lahko vaše mnenje objavi na spletnem mestu ali uporabi v trženjskem gradivu, skupaj z omejenimi identifikacijskimi podatki, kot so vaše ime in priimek, kupljeni izdelek, spol, mesto/država in starostno obdobje.

Višja sila

Družba EstaService ne sme kršiti ali zamujati v skladu s temi Pogoji uporabe storitev ali katero koli pogodbo z vami ali katerim koli drugim uporabnikom in ni odgovorna za kakršno koli prekinitev, prekinitev ali zamudo pri izvajanju svojih obveznosti zaradi višje sile, kot so naravne nesreče, epidemije, vojna ali kateri koli podoben dogodek, na katerega nimamo razumnega vpliva. Če višja sila traja več kot 60 dni, lahko družba EstaService brez odgovornosti prekine te Pogoje storitve.

Pravica do zavrnitve

Zavedate se, da si družba EstaService pridržuje pravico, da vsakomur zavrne storitev.

Ti pogoji vplivajo na vaše zakonske pravice in obveznosti. Če se ne strinjate z vsemi temi pogoji, te storitve ne uporabljajte. S tem, ko nadaljujete z nakupom, se strinjate s temi pogoji storitve.

sl_SISlovenian