Retningslinjer for personvern

Sist endret: 14. juni 2023

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan informasjonen din samles inn, brukes og utleveres av Estaservice LCC ("EstaService", "vi", "oss" eller "vår") i forbindelse med din bruk av våre nettsteder, angitt under overskriften [Nettsteder - (Omfattede enheter)] ("Nettsteder") og våre tjenester. Omfanget av denne personvernerklæringen dekker både din bruk av EstaService-nettstedet(ene) og alle andre måter du kan samhandle med EstaService på, for eksempel når du snakker med oss på telefon eller gjennom en ekstern videosamtale. Den beskriver også valgene du har når det gjelder vår bruk av dine personopplysninger. Informasjon for innbyggere i California og personer som befinner seg i EU, er også inkludert i disse retningslinjene.

DEFINISJONER

Personopplysninger:

Dette betyr all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("registrert/bruker"). En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, med henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokasjonsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen. I denne personvernerklæringen betyr personopplysninger informasjon som er knyttet til, og som kan knyttes til, en bestemt person. Det omfatter ikke avidentifisert eller samlet informasjon.

Den registrerte/brukeren:

Henviser til enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person hvis personopplysninger behandles av EstaService (behandlingsansvarlig).

Bearbeiding:

Er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som utføres på personopplysninger eller på grupper av personopplysninger, enten automatisert, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller annen tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Samtykke fra den registrerte/brukeren:

Er enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte/brukeren, der han eller hun gjennom en erklæring eller en spesifikk bekreftende handling gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder ham eller henne.

INFORMASJON VI SAMLER INN

Vi eller våre tjenesteleverandører kan samle inn personopplysninger og data som ikke spesifikt identifiserer deg når du bruker våre nettsteder eller tjenester. I denne delen forklarer vi hvilke typer personopplysninger vi kan samle inn om forbrukere. Hvilke personopplysninger som samles inn, avhenger av hvilken type interaksjon vi har med en forbruker (for eksempel når du ringer eller besøker nettstedene våre), hvilke typer produkter en forbruker vurderer eller kjøper, og hvilken informasjon EstaService-kunder velger å dele med oss. Denne delen inkluderer all informasjon som vi kan samle inn om forbrukere, men vi vil sjelden samle inn alle disse typene informasjon om en enkeltperson. EstaService samler potensielt inn følgende kategorier av informasjon om forbrukere, hvorav noen kan samles inn eller vedlikeholdes på en slik måte at det kan betraktes som personlig informasjon:

Identifikatorer: Eksempler på typer identifikatorer som EstaService kan samle inn, er virkelige navn, kallenavn, postadresser, nettidentifikatorer, IP-adresser, e-postadresser, kontonumre, personnummer, førerkortnummer, passnummer og andre offentlige identifikasjonsnumre.

Andre typer informasjon: Eksempler på andre typer informasjon inkluderer fysiske kjennetegn eller beskrivelser av deg, telefonnummer, utdanning, ansettelse, økonomisk informasjon, inkludert bankkonto-, kredittkort- og debetkortnumre. Det inkluderer også tilleggsinformasjon som du gir direkte til EstaService, for eksempel når du fyller ut et spørreskjema, svarer på en undersøkelse eller mottar en konsultasjon. Denne kategorien inkluderer informasjon som er identifisert som personlig informasjon i California Civil Code Section 1798.80(e) som ikke er kategorisert på annen måte.

Egenskaper som er beskyttet under enkelte lover: Eksempler på kjennetegn som EstaService kan samle inn, er alder, nasjonal opprinnelse, statsborgerskap, sivilstand, medisinsk informasjon, kjønn, seksuell legning og veteran- eller militærstatus.

Informasjon på Internett: Eksempler på typer informasjon om internett eller annen elektronisk nettverksaktivitet som EstaService kan samle inn, inkluderer nettleserhistorikk, søkehistorikk, informasjon om enheten forbrukeren bruker for å få tilgang til våre nettsteder eller applikasjoner, og informasjon om en forbrukers interaksjon med EstaService eller våre partneres nettsteder, applikasjoner eller annonser. Vi kan også samle inn informasjon fra besøkende på våre nettsteder, for eksempel nettleserinnstillinger, operativsystemer, henvisnings-/utgangssider og klikkstrømdata. Når vi sender deg en e-post, kan EstaService også samle inn informasjon, inkludert om hvordan du samhandler med denne e-posten.

Geolokaliseringsinformasjon: EstaService kan samle inn informasjon om hvor en forbruker er bosatt eller på annen måte befinner seg.

Lyd- og bildeinformasjon: EstaService kan gjøre lydopptak av samtaler med forbrukere. Vi kan gjøre visuelle opptak av forbrukere når de besøker våre lokaler, eller når forbrukere samtykker til at EstaService kan fotografere eller filme dem.

Yrkes- og arbeidsrelatert informasjon: Eksempler på typer yrkes- og ansettelsesrelatert informasjon som EstaService kan samle inn, inkluderer informasjon om yrkesstatus og tilknytninger, ansettelseshistorikk og ansettelsesstatus som kreves i visumsøknaden din.

Personopplysninger:

Vi kan samle inn personopplysninger fra deg når du kjøper våre produkter eller tjenester, registrerer deg for å bruke våre tjenester, registrerer deg for å bli tilknyttet eller på annen måte kommuniserer med oss. Personopplysningene vi samler inn via nettstedene våre, kan omfatte, men er ikke begrenset til, for- og etternavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingskortinformasjon og all informasjon i kommunikasjonen din med oss.

Informasjon som samles inn via teknologi:

Vi kan automatisk samle inn informasjon om din bruk av våre nettsteder og tjenester, for eksempel nettstedene du kom fra (kjent som "henvisende URL"), typen nettleser du bruker, enheten du koblet deg til våre tjenester fra, tidspunkt og dato for tilgang, og annen informasjon som ikke kan identifisere deg personlig. Vi sporer denne informasjonen ved hjelp av informasjonskapsler, små tekstfiler eller annen teknologi. Informasjonskapsler sendes til en brukers nettleser fra våre servere og lagres på brukerens harddisk. Ved å sende en informasjonskapsel til en brukers nettleser kan vi samle inn informasjon om brukerens besøk på nettstedene våre eller bruk av tjenestene våre, og føre en oversikt over brukerens preferanser når han eller hun besøker nettstedene våre eller bruker tjenestene våre, både på individuell og samlet basis.

Selskapet kan bruke både faste informasjonskapsler og øktinformasjonskapsler. Faste informasjonskapsler forblir på datamaskinen din etter at du har lukket økten din til du sletter dem, mens øktinformasjonskapsler utløper når du lukker nettleseren din. Du kan kanskje nekte eller slette informasjonskapsler ved å bruke de riktige innstillingene i nettleseren din. Hvis du avviser eller sletter informasjonskapsler, kan det imidlertid hende at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedene eller tjenestene våre fullt ut. Hvis du bruker en annen nettleser eller enhet, kan det hende du må gå gjennom innstillingene for den nettleseren eller enheten for å nekte eller slette informasjonskapsler på den nettleseren eller enheten.

Vi kan også samarbeide med tredjeparter som samler inn informasjon om din bruk av nettstedene og andre nettsteder eller applikasjoner over tid for andre formål enn reklame. Vi bruker Google Analytics og andre tredjepartstjenester for å overvåke og forbedre ytelsen til nettstedene våre. For mer informasjon om hvordan Google Analytics samler inn og bruker informasjon når du besøker nettstedene våre, kan du gå til www.google.com/policies/privacy/partners. Du kan når som helst velge bort informasjonskapsler på nettstedet vårt ved å bruke lenken nedenfor:

Deaktiver informasjonskapsler

Deaktiver informasjonskapsler manuelt (hvis knappen ovenfor ikke fungerer)

HVORDAN VI BRUKER OG DELER INFORMASJONEN DIN

Personopplysninger:

Med mindre annet er angitt i denne personvernerklæringen, selger, bytter, leier ut eller deler vi ikke personopplysningene dine med tredjeparter for markedsføringsformål uten ditt samtykke. Vi deler personopplysninger:

 • med leverandører som utfører tjenester for selskapet etter vår anvisning og i samsvar med våre retningslinjer for personvern;
 • med eventuelle tilknyttede selskaper (hvis det er nødvendig for å utføre tjenesten);
 • der vi i god tro mener at tilgang, bruk, bevaring eller utlevering av informasjonen er rimelig nødvendig for å imøtekomme en gjeldende juridisk prosess eller håndhevbar myndighetsforespørsel;
 • for å håndheve våre vilkår for bruk, inkludert etterforskning av potensielle brudd;
 • for å håndtere svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer;
 • for å beskytte mot skade på rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til våre brukere eller offentligheten, slik loven krever eller tillater;
 • i tilfelle vi gjennomgår en forretningstransaksjon, for eksempel en fusjon, et oppkjøp eller salg av alle eller deler av eiendelene våre, inkludert ved konkurs;
 • i henhold til en stevning, rettskjennelse, myndighetsforespørsler eller annen rettslig prosess eller som på annen måte kreves i henhold til lov, eller for å beskytte våre rettigheter eller tredjeparters rettigheter;
 • Fagpersoner (inkludert advokater og andre fagpersoner): EstaService kan dele forbrukerinformasjon med uavhengige fagpersoner som kan nås gjennom produkter som våre juridiske vurderinger og advokatassisterte produkter; og
 • Offentlige enheter: EstaService er ikke tilknyttet noen statlig organisasjon, men som en del av tjenestene som tilbys, kan kunden ha en søknad som sendes direkte til den aktuelle etaten, og EstaService kan dele informasjon om forbrukere med statlige enheter for å oppfylle produktene som er kjøpt av våre kunder. Visse personopplysninger blir offentlige når dokumenter arkiveres hos føderale eller statlige myndigheter, eller hos en domstol. For eksempel blir en søkers personopplysninger og filer sendt til US Department of Homeland Security (DHS) eller United States Citizen and Immigration Services (USCIS), eller andre relevante byråer, og er ikke lenger under vår kontroll når søknader og begjæringer er innlevert. Denne personvernerklæringen dekker ikke disse eller lignende tredjepartshandlinger.

Hvis vi selger hele eller deler av virksomheten vår, kan personopplysningene dine være blant de overførte eiendelene. Du erkjenner og samtykker i at slike overføringer kan forekomme og er tillatt i henhold til denne personvernerklæringen, og at en eventuell kjøper av våre eiendeler kan fortsette å behandle personopplysningene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis vår informasjonspraksis endres på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden, vil vi legge ut en oppdatert personvernerklæring på våre nettsteder. Vi anbefaler at du sjekker nettsidene med jevne mellomrom for å lære mer om hvordan informasjonen din brukes og avsløres.

Vi bruker personopplysningene du oppgir til oss til følgende formål:

 • for å hjelpe oss med å kommunisere med deg, for eksempel for å kontakte brukere som svar på spørsmål, be om tilbakemeldinger fra brukere, gi teknisk støtte og informere brukere om kampanjetilbud;
 • for å behandle transaksjoner;
 • for å gi deg en personlig tilpasset opplevelse på nettstedene våre;
 • for å hjelpe oss med å utvikle, tilpasse, levere, støtte og forbedre tjenestene våre;
 • for å levere tjenestene våre og administrere virksomheten vår; og
 • for å sende deg markedsføringskommunikasjon.

Vi kan også bruke personopplysningene dine på følgende måte:

Direkte reklame, e-post og utgående telefonmarkedsføring.

Ved å registrere deg hos EstaService, forstår du at vi kan sende deg e-post, spesialtilbud, kampanjer og andre meldinger om EstaService, våre nettsteder eller andre produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å følge instruksjonene i disse e-postene eller ved å kontakte oss direkte. Hvis du oppgir et telefonnummer, kan EstaService kontakte deg per telefon om produkter eller tjenester du har bedt om, eller for markedsføringsformål.

Spørreundersøkelser og konkurranser.

Fra tid til annen kan vi tilby spørreundersøkelser eller konkurranser til brukere, og vi kan be om personopplysninger i forbindelse med slike undersøkelser eller konkurranser. Det er helt frivillig å delta i slike undersøkelser eller konkurranser, og du kan velge om du vil oppgi denne informasjonen eller ikke. Vi kan bruke den innsamlede informasjonen til å varsle vinnerne og dele ut premier, til å overvåke eller forbedre nettstedene, eller til andre formål.

Ikke-personlige data:

Generelt bruker vi ikke-personlige data til å hjelpe oss med å forbedre nettstedene våre og tilpasse brukeropplevelsen. Vi samler også ikke-personlige data for å spore trender og analysere bruksmønstre på nettstedene. Denne personvernerklæringen begrenser ikke på noen måte vår bruk eller utlevering av ikke-personlige data, og vi forbeholder oss retten til å bruke og utlevere slike ikke-personlige data til våre partnere, annonsører og andre tredjeparter etter eget skjønn.

HVORDAN VI BESKYTTER INFORMASJONEN DIN

Vi iverksetter sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang. Kontoen din er beskyttet av passordet ditt, og vi oppfordrer deg til å ta forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine ved å ikke avsløre passordet ditt og ved å logge ut av kontoen din etter hver bruk. Vi beskytter opplysningene dine ytterligere mot potensielle sikkerhetsbrudd ved å implementere visse teknologiske sikkerhetstiltak, inkludert kryptering, brannmurer og Secure Socket Layer-teknologi. Disse tiltakene garanterer imidlertid ikke at informasjonen din ikke vil bli åpnet, avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på slike brannmurer og sikker serverprogramvare. Ved å bruke våre nettsteder eller tjenester erkjenner du at du forstår og godtar å påta deg denne risikoen.

DINE RETTIGHETER

Avhengig av hvor du bor, kan du ha visse rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine, inkludert retten til å be om tilgang til personopplysningene dine, be om at de oppdateres eller slettes, protestere mot behandling eller be om at de overføres. Noen av disse rettighetene er underlagt begrensninger og unntak. Det kan for eksempel hende at vi ikke kan utlevere visse opplysninger hvis utlevering av dem kommer i konflikt med våre juridiske forpliktelser eller rettighetene til en annen person.

Det har du rett til:

 • Be om innsyn i personopplysningene vi behandler om deg;
 • Rette opp feilaktige, unøyaktige eller ufullstendige data;
 • Be om at vi sletter opplysninger, eller slutter å behandle dem, under visse omstendigheter;
 • Protestere mot, og be om at vi begrenser, vår behandling av opplysningene dine under visse omstendigheter;
 • Be om tilgang til kategoriene av kilder som vi samler inn personopplysninger fra;
 • Be om å få vite det forretningsmessige eller kommersielle formålet med innsamling eller salg av personopplysninger; og
 • Motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.

INNBYGGERE I KALIFORNIA

I henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) har du, hvis du er bosatt i California, rett til å be om at vi avslører hvilke personopplysninger vi samler inn, bruker, avslører og selger. For å utøve dine rettigheter i henhold til CCPA kan du kontakte oss via e-post, telefon eller kontaktskjemaet på nettstedet vårt.

EKSTERNE LENKER

Nettstedene våre kan inneholde lenker til eksterne nettsteder. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartsnettstedene, og denne personvernerklæringen gjelder ikke for disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringene til disse tredjepartsnettstedene.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN VÅR

EstaService forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Eventuelle endringer eller oppdateringer vil tre i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettsidene, og du erkjenner og godtar at det er ditt ansvar å gjennomgå nettsidene og denne personvernerklæringen med jevne mellomrom og å være oppmerksom på eventuelle endringer. Din fortsatte bruk av nettstedene etter slike endringer vil utgjøre din anerkjennelse av de endrede personvernerklæringene og avtale om å overholde og være bundet av de endrede personvernerklæringene.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, praksisen på våre nettsteder eller din omgang med våre nettsteder, kan du kontakte oss på

[email protected]

nb_NONorwegian