Käyttöehdot

Viimeksi muokattu: 06/14/2023

Hyväksyt ja hyväksyt, että esta-service.us ("EstaService") ei ole asianajotoimisto tai asianajaja, se ei voi tarjota palveluja, joita asianajaja tarjoaa, eivätkä sen lomakkeet tai mallit korvaa oikeudellisia neuvoja tai palveluja. Edustat itseäsi tässä oikeudellisessa asiassa. EstaServicen tai sen osoitteessa estaservice.us sijaitsevan verkkosivuston ("sivustomme") käyttäminen ei luo asianajajan ja asiakkaan välistä suhdetta tai etuoikeutta. Tämän verkkosivuston käyttäminen osoittaa, että hyväksyt ja ymmärrät tällä verkkosivustolla ilmoitetut vastuuvapauslausekkeet, yksityisyydensuojan ja hyvityskäytännöt.

Näihin käyttöehtoihin sisältyy sitova välimiesmenettelysopimus, jolla ratkaistaan riidat yksilöllisesti eikä valamiesoikeudenkäyntien tai ryhmäkanteiden avulla, ja joka rajoittaa riitatapauksessa käytettävissäsi olevia oikeussuojakeinoja.

Suostut vastaanottamaan sähköistä viestintää EstaServiceltä osana palveluitamme. Voimme määrittää tilillesi yksilöllisen sähköpostiosoitteen, jotta EstaService voi vastaanottaa ilmoituksia viranomaiselta, joka käsittelee matkustusasiakirjaasi ja toimittaa hakemuksesi. Jos haluat lopettaa tämän tiliisi liitetyn sähköpostin käytön tai lopettaa hakemustasi koskevien ilmoitusten vastaanottamisen, ilmoita siitä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

EstaService tarkastaa vastauksesi ainoastaan nimien, osoitteiden ja vastaavien tietojen täydellisyyden, oikeinkirjoituksen ja sisäisen johdonmukaisuuden. Teidän on luettava lopullinen hakemus (lopulliset hakemukset) ennen sen allekirjoittamista, ja olette yksin vastuussa sen sisällöstä.

Tietojen oikeellisuus ja kolmansien osapuolten suostumus

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen takaat parhaan tietämyksesi mukaan kaikkien EstaServicelle antamiesi tietojen tarkkuuden ja oikeellisuuden. Hyväksyt myös kolmannen osapuolen käsittelylupamme, joihin liittyy tietojesi ja digitaalisen allekirjoituksesi käyttäminen.

Sähköiset asiakirjat ja allekirjoitukset

Annat suostumuksesi siihen, että EstaService liittää sähköisen allekirjoituksesi tarvittaessa ja arkistoi ostamaasi palvelua varten tarvittavat asiakirjat. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa [email protected], mikä johtaa palveluidemme välittömään lopettamiseen.

Ei englantia puhuvat asiakkaat

EstaServicen tarjoamat materiaalit, mukaan lukien kyselylomakkeet, asiakirjat, ohjeet ja hakemukset, ovat saatavilla vain englanniksi. Näiden ehtojen ja muiden ehtojen, edellytysten ja käytäntöjen muut kuin englanninkieliset käännökset on tarkoitettu vain mukavuussyistä. Jos käännösten välillä on epäselvyyksiä tai ristiriitoja, englanninkielinen versio on ratkaiseva.

Vastuun rajoittaminen ja korvaukset

Ellei laki sitä kiellä, pidät EstaServicen ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat vahingoittumattomina kaikista epäsuorista, rangaistusluonteisista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien asianajopalkkiot ja niihin liittyvät oikeudenkäyntikulut ja välimiesmenettelystä aiheutuvat kulut), riippumatta siitä, onko kyse sopimuksesta, huolimattomuudesta tai muusta vahingonkorvausvelvollisuudesta johtuvasta kanteesta, tai jos ne johtuvat tästä sopimuksesta tai ovat siihen yhteydessä. Tämä sisältää kaikki henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja koskevat vaateet, vaikka EstaServicelle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Jos EstaServicen vastuu todetaan, se rajoittuu tuotteista ja/tai palveluista maksettuun summaan, eikä missään tapauksessa ole kyse välillisistä tai rankaisevista vahingoista. Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Kolmannen osapuolen palvelut

Jos ostoksesi liittyy kolmannen osapuolen palveluihin, sinun on ehkä hyväksyttävä kolmannen osapuolen verkkosivustolla olevat lisäehdot. Kolmas osapuoli saattaa ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse ja/tai puhelimitse ja antaa sinulle ohjeita etujesi käyttämisestä. EstaService ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen palveluissa julkaistusta tai tarjotusta tiedosta, materiaalista, tuotteista tai palveluista. EstaService ei ole vastuussa näillä sivustoilla tarjottujen tai mainostettujen tuotteiden tai palveluiden epäonnistumisesta. Huomaa, että kolmansien osapuolten yrityksillä on erilaiset tietosuojakäytännöt ja ne saattavat tarjota heikomman turvallisuustason kuin EstaService.

Tulevat tuotteet ja palvelut

Jos lisäät tuotteen tai palvelun tilaukseesi alkuperäisen oston jälkeen, näitä käyttöehtoja sovelletaan myös kyseiseen lisäostoon.

Palautuskäytäntö

EstaServicellä on selkeästi määritelty palautuskäytäntö, joka on sisällytetty näihin käyttöehtoihin. Palautuskäytännön ehdot ovat saatavilla osoitteessa [linkki].

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja tämän verkkosivuston käyttämiseen sovelletaan Puerto Ricon osavaltion lakeja ja niitä tulkitaan Puerto Ricon osavaltion lakien mukaisesti ottamatta huomioon lainvalintaperiaatteita.

Vaatimusten ajoitus

Kaikki tätä verkkosivustoa koskevat kanteet tai vaatimukset (mukaan lukien tuotteiden ja/tai palveluiden ostaminen) on nostettava yhden (1) vuoden kuluessa kanteen tai kanteen perusteen syntymisestä.

Välimiesmenettely ja oikeuspaikka

Kaikki riidat, jotka liittyvät vierailuusi tällä verkkosivustolla, toimitetaan luottamukselliseen välimiesmenettelyyn Puerto Ricon osavaltiossa, Yhdysvalloissa, lukuun ottamatta teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä riitoja, joiden osalta voimme hakea ratkaisua missä tahansa osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa. Välimiesmenettely suoritetaan American Arbitration Associationin sääntöjen mukaisesti sen kaupallisen välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti yhdelle välimiehelle, jolla on asiantuntemusta riidan aihepiiristä. Välimiehen veloittamista välimiesmenettelykuluista vastaa voittanut osapuoli tai välimies jakaa ne. Kumpikin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Välimiesmenettely on saatettava päätökseen 120 päivän kuluessa siitä, kun jompikumpi osapuoli on ilmoittanut tai esittänyt välimiesmenettelyä koskevan vaatimuksen.

Lopullinen välimiesmenettely

Välimiehen päätös on sitova, ja se voidaan antaa tuomiona missä tahansa Puerto Ricon osavaltion toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Kaikki välimiesmenettelyssä annetut lausunnot, todisteet, päätökset ja asiakirjat on pidettävä luottamuksellisina. Kumpikaan osapuoli ei saa käyttää, paljastaa tai ilmaista näitä tietoja, ellei laki sitä vaadi.

Luopuminen ryhmäkanteesta

Lain sallimissa rajoissa näiden käyttöehtojen mukaista välimiesmenettelyä ei saa yhdistää välimiesmenettelyyn, jossa on osallisena jokin muu osapuoli. Hyväksyt välimiesmenettelyn yksilölliseltä pohjalta. Sinä tai me emme yhdistä tai yhdistä kanteita tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä emmekä osallistu mihinkään kanteeseen ryhmän edustajana tai jäsenenä. Luokkavälimiesmenettelystä luopumista koskeva haaste voidaan esittää vain toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Keskeytetyt tilit

Pidätämme oikeuden, mutta emme ole velvollisia, valvomaan, keskeyttämään, lopettamaan, muokkaamaan, luovuttamaan, kieltämään julkaisemisen tai poistamaan mitä tahansa materiaalia, sisältöä ja/tai toimintaa tällä verkkosivustolla mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan. Emme tarkastele emmekä voi tarkastaa kaikkea tälle verkkosivustolle lähetettyä materiaalia. Jos meille ilmoitetaan, voimme tutkia väitteet näiden käyttöehtojen vastaisesta sisällöstä ja päättää, poistammeko viestinnän. Emme ota mitään vastuuta tai korvausvastuuta sinun tai kolmannen osapuolen tämän verkkosivuston sisällä tai sen ulkopuolella lähettämistä toimista tai sisällöstä.

Arkistointimaksut

Hakemusten valmisteluun liittyvien avustuspalvelujen hinnat eivät sisällä viranomaishakemus-, lääkärintarkastus-, arkistointi- tai biometriikkamaksuja, joita ei palauteta. Katso palautuskäytäntö osoitteessa [linkki].

Arvostelut

Oston jälkeen saatat saada sähköpostitse kyselypyynnön EstaServiceltä. Voit myös kirjoittaa arvostelun verkkosivustolla. Jos vastaat kyselyyn tai lähetät arvostelun, mielipiteesi voidaan julkaista verkkosivustolla tai käyttää markkinointimateriaalissa, ja siihen voidaan liittää rajoitetusti tunnistetietoja, kuten etu- ja sukunimesi, ostamasi tuote, sukupuoli, kaupunki/valtio ja ikähaarukka.

Ylivoimainen este

EstaService ei riko tai laiminlyö näitä Palveluehtoja tai sinun tai muiden käyttäjien kanssa tehtyjä sopimuksia, eikä ole vastuussa velvoitteidensa täyttämisen keskeytymisestä, keskeytymisestä tai viivästymisestä ylivoimaisen esteen, kuten luonnonkatastrofin, epidemian, sodan tai muun vastaavan tapahtuman, joka ei ole kohtuullisessa määrin hallinnassamme, vuoksi. Jos ylivoimainen este jatkuu yli 60 päivää, EstaService voi irtisanoa nämä käyttöehdot ilman vastuuta.

Oikeus kieltäytyä

Hyväksyt, että EstaService pidättää oikeuden kieltäytyä palvelusta keneltä tahansa.

Nämä ehdot vaikuttavat laillisiin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi. Jos et hyväksy kaikkia näitä ehtoja, älä käytä tätä palvelua. Jatkamalla ostoa hyväksyt nämä käyttöehdot.

fiFinnish